آخرین اطلاعات از هتل ها ، مقاصد گردشگری ، ایرلاین ها و ...

تور نمایشگاه بین المللی کشاورزی بولزانو ایتالیا ۲۰۱۷

تور نمایشگاه بین المللی کشاورزی بولزانو ایتالیا ۲۰۱۷

                       کشاورزی ایتالیا

تاریخ شروع:پنجشنبه ۹۶/۰۹/۰۲ (۱۱/۲۳/۲۰۱۷)

تاریخ پایان: یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵ (۱۱/۲۶/۲۰۱۷)

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت: www.fierabolzano.it

کانتر : آقای رحیمی

تلفن : ۸۸۱۰۵۰۷۲ / ۸۸۱۰۹۱۵۵

مشاوره : ۰۹۱۹۴۹۹۷۲۰۶

نشانی ما www.safarweb.com

کشاورزی ایتالیا

ارسال یک پاسخ